Search

Wagyu Australia Striploin mb-9+

Wagyu Australia striploin mb-9+ (แบรนด์Okan) ชนะการประกวดแข่งขันเนื้อวัวตรา Australian Wagyu Association 2021 ถือเป็นไฮไลต์ประจำปีสำหรับแบรนด์เนื้อวัวสุดหรูชั้นนำของออสเตรเลีย ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับการยอมรับในระหว่างงานกาลาดินเนอร์ที่มีการรอคอยอย่างมากในระหว่างการประชุมประจำปี 2021 WagyuEdge ที่โกลด์โคสต์เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ด้วยผลงาน 36 รายการจากทั่วประเทศการแข่งขันนี้ถือเป็นวากิวของออสเตรเลียที่ดีที่สุด