Search

คำจำกัดความของ Hida Wagyu

Hida Wagyu

“ Hida Wagyu ” ( Hida Beef ) เป็นชื่อเฉพาะที่มอบให้กับเนื้อวัวจากสายพันธุ์วัวญี่ปุ่นที่มีผมสีดำซึ่งได้รับการเลี้ยงดูในจังหวัดกิฟุอย่างน้อย 14 เดือน Hida Wagyu จะต้องได้รับการยืนยันและรับรองในฐานะ Yield Score ของเกรด A หรือ B จากการประชุมการส่งเสริมแบรนด์ Hida Beef และมีความแน่นเนื้อและเกรดเนื้อเกรด 5, 4 หรือ 3 ตามเกรดของสมาคมคัดเกรดเนื้อสัตว์ญี่ปุ่น