Search

การวัดเกรดคุณภาพของ เนื้อ Wagyu ของทางประเทศญี่ปุ่น

เนื้อ Wagyu เนื้อวัวนำเข้าคุณภาพพรีเมี่ยม [การวัดเกรดคุณภาพของ เนื้อ Wagyu ของทางประเทศญี่ปุ่น] ถือได้ว่าเป็นเนื้อที่กลุ่มคนรักเนื้อเน้นที่จะค้นหารับประทานอยู่นั้น นับได้ว่าเป็นเนื้อวัวชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของทางประเทศญี่ปุ่น  ปกติแล้วเนื้อวัวนำเข้าจากหลากหลายประเทศมักจะมีการประกาศให้เห็นอย่างเด่นชัด ว่าเป็นเนื้อวัวระดับคุณภาพพรีเมี่ยมเท่านั้น ซึ่งกลุ่มคนรักการรับประทานเนื้อส่วนใหญ่ ก็มักจะรู้ข้อมูลที่แท้จริงของเนื้อวัวนำเข้าต่าง ๆ เหล่านี้น้อยมาก โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพนั้น มีการวัดและจัดเกรดของเนื้ออย่างไรบ้าง น้อยคนนักที่จะรู้เรื่องนี้อย่างแน่นอน ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงการวัดเกรดระดับคุณภาพของเนื้อวัวและเนื้อวากิวของทางประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการจัดเกรดหรือวัดคุณภาพอย่างไร ไปดูกันเลย!

หลักในการวัดเกรดคุณภาพของเนื้อวัวและเนื้อ Wagyu ของทางประเทศญี่ปุ่น

ปกติแล้วทางสมาคมซึ่งเป็นผู้จัดหรือวัดเกรดของเนื้อวัวของทางประเทศญี่ปุ่นนั้น  มักจะมีการวัดระดับเกรดคุณภาพผ่านปริมาณของเนื้อวัวเ เนื้อ Wagyu ป็นสำคัญ  โดยมีการแบ่งเป็นระดับ A- C ซึ่งจริง ๆ แล้วการวัดระดับจะใช้หลักในการพิจารณาจากพวกอัตราส่วนของเนื้อที่สามารถรับประทานได้เป็นสำคัญ การพิจารณาในส่วนนี้จะใช้เกณฑ์พิจารณาจากวัวทั้งตัวเพียงเท่านั้น

ส่วนเกรดหรือระดับคุณภาพของเนื้อจะมีการแบ่งออกเป็น 1 – 5 ระดับด้วยกัน  โดยจะมีการเปรียบเทียบปริมาณในส่วนของไขมันที่ถือได้ว่าเป็นลายหินอ่อน ซึ่งไขมันที่ว่านี้จะมีแทรกซึมอยู่ตามเนื้อวัว  พร้อมทั้งจะต้องมีการพิจารณาจากระดับสีสันของไขมันภายในเนื้อวัวร่วมด้วย  หากเนื้อชิ้นไหนมีปริมาณไขมันแทรกซึมอยู่ภายในเนื้อเป็นจำนวนมาก แถมไขมันยังคงเป็นสีขาวสวย  เนื้อวัวหรือ เนื้อ Wagyu ชิ้นนั้นจะยิ่งมีคุณภาพที่สูงมาก พรีเมี่ยมมากเลยทีเดียว โดยรสชาติที่ได้จากนุ่ม อร่อย และมีความละมุนลิ้นเป็นอย่างมาก ที่สำคัญราคาจะค่อนข้างสูงจนน่าตกใจเลยทีเดียวค่ะ